ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Tetracycline Hydrochloride 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tetracycline Hydrochloride 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87432726

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Tetracycline Hydrochloride 1%

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01AA06

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz