ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Vitamin A 250 U/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A 250 U/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87432920

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Vitamin A 250 U/g

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01XA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz