ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Zinc Oxide 25% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zinc Oxide 25% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Ointment

کد دارو (drug code): 87432981

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Zinc Oxide 25%

شکل دارویی (dosage form): Ointment

راه مصرف (route of admin): Topical

دسته دارو (ATC Code): D02AB

توضیحات کامل (Full Description): مقادیر کمتر از 25% آرایشی، بهداشتی محسوب می شود

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz