-

ایران دارو - لیست دارو سایت

Corticotrophin  80 U/ml + مشخصات کامل 0

Corticotrophin 80 U/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Corticotrophin 80 U/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430741 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Corticotrophin 80 U/ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

Esomeprazole  20 mg + مشخصات کامل 0

Esomeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431053 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazole 20 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

Enalapril Maleate  5 mg + مشخصات کامل 0

Enalapril Maleate 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Enalapril Maleate 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430993 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Enalapril Maleate 5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Ketotifen  1 mg + مشخصات کامل 0

Ketotifen 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketotifen 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431562 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketotifen 1 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Clofazimine  50 mg + مشخصات کامل 0

Clofazimine 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clofazimine 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430674 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clofazimine 50 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Sorbitol  5 g/sachet + مشخصات کامل 0

Sorbitol 5 g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sorbitol 5 g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER کد دارو (drug code): 87432593 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sorbitol 5 g/sachet شکل دارویی (dosage form): POWDER راه مصرف (route...

Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi + مشخصات کامل 0

Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,POWDER LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432666 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi شکل دارویی...

Procainamide Hydrochloride   100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل 0

Procainamide Hydrochloride 100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Procainamide Hydrochloride 100 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432328 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Procainamide Hydrochloride 100 mg/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form):...

Nitroglycerin  5 mg/24hr + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 5 mg/24hr + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 5 mg/24hr به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432013 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 5 mg/24hr شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED...

Cream Base   + مشخصات کامل 0

Cream Base + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cream Base به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430747 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cream Base شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان