-

ایران دارو - لیست دارو سایت

Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon  50/ 12. 5/ 200 mg + مشخصات کامل 0

Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 50/ 12. 5/ 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 50/ 12. 5/ 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431613 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 50/ 12. 5/...

Terbutaline Sulfate  + مشخصات کامل 0

Terbutaline Sulfate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Terbutaline Sulfate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87432710 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Terbutaline Sulfate شکل دارویی (dosage form): NEBULISATION راه مصرف (route of admin):...

Calamine  8% + مشخصات کامل 0

Calamine 8% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calamine 8% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430454 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calamine 8% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Guaifenesin  200 mg + مشخصات کامل 0

Guaifenesin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431309 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Guaifenesin 200 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Ipratropium Bromide  40 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Ipratropium Bromide 40 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium Bromide 40 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431516 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ipratropium Bromide 40 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Diclofenac Sodium  25 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430878 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 25 mg شکل دارویی (dosage form):...

Mitotane  500 mg + مشخصات کامل 0

Mitotane 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mitotane 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431888 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mitotane 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Phenylephrine Hydrochloride   0.5% + مشخصات کامل 0

Phenylephrine Hydrochloride 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenylephrine Hydrochloride 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432190 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenylephrine Hydrochloride 0.5% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G  (15-25) mCi + مشخصات کامل 0

Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432663 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi...

Atenolol  50 mg + مشخصات کامل 0

Atenolol 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Atenolol 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430290 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Atenolol 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس