-

ایران دارو - لیست دارو سایت

Interferon Beta-1b  250 mcg + مشخصات کامل 0

Interferon Beta-1b 250 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Interferon Beta-1b 250 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431459 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Interferon Beta-1b 250 mcg شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Captopril  50 mg + مشخصات کامل 0

Captopril 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Captopril 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430489 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Captopril 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Botulism Monovalent  + مشخصات کامل 0

Botulism Monovalent + مشخصات کامل

نحوه مصرف Botulism Monovalent به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430404 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Botulism Monovalent شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route of admin):...

Thioguanine  40 mg + مشخصات کامل 0

Thioguanine 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thioguanine 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432742 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thioguanine 40 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Lidocaine/Hydrocortisone Acetate  5/0.5 % + مشخصات کامل 0

Lidocaine/Hydrocortisone Acetate 5/0.5 % + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine/Hydrocortisone Acetate 5/0.5 % به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431658 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine/Hydrocortisone Acetate 5/0.5 % شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه...

Oxandrolone  2.5 mg + مشخصات کامل 0

Oxandrolone 2.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxandrolone 2.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432078 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oxandrolone 2.5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Memantine Hydrochloride  10 mg + مشخصات کامل 0

Memantine Hydrochloride 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Memantine Hydrochloride 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431754 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Memantine Hydrochloride 10 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Co-amoxiclav  125/31.25 mg + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 125/31.25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 125/31.25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430709 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 125/31.25 mg شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Phenytoin/Phenobarbital  100/50 mg + مشخصات کامل 0

Phenytoin/Phenobarbital 100/50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin/Phenobarbital 100/50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432202 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenytoin/Phenobarbital 100/50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Octreotide (As Acetate)  50 mcg/ml + مشخصات کامل 0

Octreotide (As Acetate) 50 mcg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Octreotide (As Acetate) 50 mcg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432037 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Octreotide (As Acetate) 50 mcg/ml شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس