ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز PATCH Fentanyl 50 mcg/h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fentanyl 50 mcg/h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH

کد دارو (drug code): 87431124

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Fentanyl 50 mcg/h

شکل دارویی (dosage form): PATCH

راه مصرف (route of admin): TRANSDERMAL

دسته دارو (ATC Code): N02AB03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz