ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز PLASTER Nitroglycerin 10 mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 10 mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PLASTER

کد دارو (drug code): 87432005

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Nitroglycerin 10 mg/24h

شکل دارویی (dosage form): PLASTER

راه مصرف (route of admin): TRANSDERMAL

دسته دارو (ATC Code): C01DA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz