ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SUSPENSION Cefalexin 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87430512

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Cefalexin 125 mg

شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J01DA01

توضیحات کامل (Full Description): **Sachet**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz