ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SUSPENSION Charcoal Activated 50 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Charcoal Activated 50 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87430566

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Charcoal Activated 50 g

شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A07BA01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz