ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SUSPENSION Co-amoxiclav 250/62.5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 250/62.5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87430714

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 250/62.5 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J01CR02

توضیحات کامل (Full Description): (Amoxicillin(as trihydrate) 250mg+Clavulanic acid(as potassium) 62.5mg)/5ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz