ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SOLUTION Oseltamivir 60 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oseltamivir 60 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432071

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Oseltamivir 60 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SOLUTION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J05AH02

توضیحات کامل (Full Description): **(As phosphate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz