ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز POWDER Sorbitol 5 g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sorbitol 5 g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER

کد دارو (drug code): 87432593

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Sorbitol 5 g/sachet

شکل دارویی (dosage form): POWDER

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A06AD18

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz