ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOAP Benzoyl Peroxide 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoyl Peroxide 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOAP

کد دارو (drug code): 87430347

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Benzoyl Peroxide 10%

شکل دارویی (dosage form): SOAP

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D10AE01

توضیحات کامل (Full Description): **w/w**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz