ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION (18F) Sodium Fluoride 10 mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف (18F) Sodium Fluoride 10 mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430026

تاریخ (date): 1389/10/25

نام دارو (drug name): (18F) Sodium Fluoride 10 mCi

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V09IX06

توضیحات کامل (Full Description): For Diagnostic Use

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz