ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87430044

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): N02BE01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط به صورت تزريق وريدي ، در بيمارستان و پس از تهيه پروتکل مورد مصرف قرار گيرد.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz