ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Balanced Salt Solution + مشخصات کامل

نحوه مصرف Balanced Salt Solution به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430327

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Balanced Salt Solution

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01X

توضیحات کامل (Full Description): NaCl 0.49% or 0.64% + KCl 0.075% + MgCl2, 6H2O 0.03% + CaCl2, 2 H2O 0.048% +Sodium Citrate, 2 H2O 0.17% + Sodium Acetate, 3H2O 0.39%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz