ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Brimonidine Tartrate 0.2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Brimonidine Tartrate 0.2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430408

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Brimonidine Tartrate 0.2%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01EA05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz