ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Ciprofloxacin 2 mg/ml, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 2 mg/ml, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430622

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ciprofloxacin 2 mg/ml, 100ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): J01MA02

توضیحات کامل (Full Description): **(As Lacate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz