ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Cisplatin 1 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cisplatin 1 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION,CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87430636

تاریخ (date): 1391/11/02

نام دارو (drug name): Cisplatin 1 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION,CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): L01XA01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz