ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Cladribine 2 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cladribine 2 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430645

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Cladribine 2 mg/ml, 5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): L01BB04

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of acute myeloid leukemia. Treatment of the chronic progressive form of MS Treatment of non-Hodgkin’s lymphoma.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz