ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Co-trimoxazole 400/80 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-trimoxazole 400/80 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430744

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Co-trimoxazole 400/80 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): J01EE01

توضیحات کامل (Full Description): (Sulfamethoxazole 400mg+Trimethoprim 80mg)/5ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz