ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Daclizumab 5 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Daclizumab 5 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87430783

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Daclizumab 5 mg/ml, 5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L04AA08

توضیحات کامل (Full Description): Prevention of acute renal allograft rejection.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz