ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Dextrose/ NaCl 5/0.9%, 500ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose/ NaCl 5/0.9%, 500ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430858

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Dextrose/ NaCl 5/0.9%, 500ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): B05BB

توضیحات کامل (Full Description): Dextrose 5% NaCl 0.9% Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 5 g Dextrose/100 ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz