ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Digoxin 0.5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Digoxin 0.5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430897

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Digoxin 0.5 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): C01AA05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz