ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Dimethyl Sulfoxide 50% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dimethyl Sulfoxide 50% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430913

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Dimethyl Sulfoxide 50%

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): G04BX13

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of cutaneous manifestations of scleroderma. Treatment of palmar-plantar erythrodysethesia syndrome.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz