ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Dorzolamide 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dorzolamide 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430949

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Dorzolamide 2%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01EC03

توضیحات کامل (Full Description): **(As Hydrochloride)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz