ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Echothiophate Iodide 0.06% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Echothiophate Iodide 0.06% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430975

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Echothiophate Iodide 0.06%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01EB03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz