ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Factor VIII/Von Willbrand 1000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VIII/Von Willbrand 1000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,SOLUTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87431113

تاریخ (date): 1391/10/03

نام دارو (drug name): Factor VIII/Von Willbrand 1000 U

شکل دارویی (dosage form): INJECTION,SOLUTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B02BD06

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of patients with von Willebrand’s disease Factor VIII 1000 U +Von Willbrand factor 1000 U

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz