ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Fludarabine Phosphate 25mg/ml, 2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fludarabine Phosphate 25mg/ml, 2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431163

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Fludarabine Phosphate 25mg/ml, 2ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01BB05

توضیحات کامل (Full Description): (Chronic lymphocytic leukemia (CLL) , including refractory CLLa, treat and manage non- Hodykin lyxphome)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz