ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Furosemide 10 mg/ml, 25ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Furosemide 10 mg/ml, 25ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431219

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Furosemide 10 mg/ml, 25ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): C03CA01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz