ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Galantamine 20 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Galantamine 20 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431233

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Galantamine 20 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N06DA04

توضیحات کامل (Full Description): **(As Hydrobromide)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz