ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Glycine 1.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycine 1.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431279

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Glycine 1.5%

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): IRRIGATION

دسته دارو (ATC Code): B05CX03

توضیحات کامل (Full Description): **(Aminoacetic Acid)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz