ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Glycolic Acid 70% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycolic Acid 70% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431281

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Glycolic Acid 70%

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz