ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Granisetron 1 mg/ml, 3ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Granisetron 1 mg/ml, 3ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431302

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Granisetron 1 mg/ml, 3ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): A04AA02

توضیحات کامل (Full Description): **(As Hydrochloride)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz