ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Hemodialysis Concentrated I,without Dextrose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hemodialysis Concentrated I,without Dextrose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87431322

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Hemodialysis Concentrated I,without Dextrose

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): UNASSIGNED

دسته دارو (ATC Code): B05ZA

توضیحات کامل (Full Description): (Na+ 4725 mEq + Mg ++35 mEq + K+ 35mEq + Ca++ 87.5 mEq + Cl- 3657.5 mEq + Acetate 1225mEq )/ L

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz