ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Hydralazine Hydrochloride 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydralazine Hydrochloride 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87431341

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Hydralazine Hydrochloride 20 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): C02DB02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz