ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Indium (111In) Pentetate 1 mCi/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Indium (111In) Pentetate 1 mCi/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431426

تاریخ (date): 1389/10/25

نام دارو (drug name): Indium (111In) Pentetate 1 mCi/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V09AX01

توضیحات کامل (Full Description): For Diagnostic Use

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz