ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Insulin Glulisin 100 IU/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Insulin Glulisin 100 IU/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431447

تاریخ (date): 1392/12/11

نام دارو (drug name): Insulin Glulisin 100 IU/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): A10AB06

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz