ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Lamivudine 10 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lamivudine 10 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431575

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Lamivudine 10 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J05AF05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz