ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Lidocaine 10 mg/dose, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine 10 mg/dose, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431642

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Lidocaine 10 mg/dose, 100ml

شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D04AB01

توضیحات کامل (Full Description): Lidocaine 10%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz