ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Minoxidil 50 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil 50 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431879

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Minoxidil 50 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D11AX01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz