ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Minoxidil/Azelaic Acid/Betamethasone Valerate 5/5/0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil/Azelaic Acid/Betamethasone Valerate 5/5/0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431880

تاریخ (date): 1389/11/4

نام دارو (drug name): Minoxidil/Azelaic Acid/Betamethasone Valerate 5/5/0.025%

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D11AX

توضیحات کامل (Full Description): Minoxidil 5% + Azelaic Acid 5% + Betamethasone Valerate 0.025%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz