ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Oxaliplatin 5 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxaliplatin 5 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87432075

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Oxaliplatin 5 mg/ml, 10ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01XA03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz