ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Peritoneal Dialysis III Bicarbonate Based + مشخصات کامل

نحوه مصرف Peritoneal Dialysis III Bicarbonate Based به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432165

تاریخ (date): 1389/8/24

نام دارو (drug name): Peritoneal Dialysis III Bicarbonate Based

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B05D

توضیحات کامل (Full Description): Glucose anhydrous 214 mmol/L Na+ 132 mmol/L + Ca++ 1,25 mmol/L + Mg++ 0.25 mmol/L + Cl- 95 mmol/L + (S)-Lactate 15 mmol/L + HCo3-25mmol/L

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz