ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Phenylephrine Hydrochloride 0.25% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenylephrine Hydrochloride 0.25% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432191

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Phenylephrine Hydrochloride 0.25%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): NASAL

دسته دارو (ATC Code): R01AA04

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz