ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Pilocarpine Hydrochloride 4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pilocarpine Hydrochloride 4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432219

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Pilocarpine Hydrochloride 4%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01BB01

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of xerostomia induced by radiation therapy for head and neck cancer. Treatment of xerostomia and keratoconjunctivitis sicca in Sjogren’s syndrome patients.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz