ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Potassium phosphate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium phosphate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87432274

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Potassium phosphate

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B05XA

توضیحات کامل (Full Description): (4.4Meq potassium + 3mmol phosphate)/ml, 100 ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz