ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Ringers 1000 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ringers 1000 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432444

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ringers 1000 ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): B05BB01

توضیحات کامل (Full Description): (Na+147mEq + Ca++ 4.5mEq + K+4mEq +Cl-156mEq)/L

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz