ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Sodium Benzoate/Sodium Phenylacetate 10%/10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Benzoate/Sodium Phenylacetate 10%/10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432544

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Sodium Benzoate/Sodium Phenylacetate 10%/10%

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): ____

توضیحات کامل (Full Description): فقط برای بیماران مبتلا به هیپرآمونمیا

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz