ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Sodium Chloride 0.65% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 0.65% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432556

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Sodium Chloride 0.65%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): NASAL

دسته دارو (ATC Code): R01AX

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz