ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Sodium Chloride 0.9%, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 0.9%, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432562

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Sodium Chloride 0.9%, 5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B05XA03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz